Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση ακινήτων και για την εκμίσθωση/εκποίηση αυτών έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:

374

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: