Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (καλής εκτέλεσης) έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ (άρθρο 15 Π.Δ. 171/87 και άρθρο 1 του Π.Δ. 229/99) για το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: