Συγκρότηση Επιτροπής Θεμάτων Πρόνοιας και Κοινωνικής Συμπαράστασης για την περίοδο μέχρι 31-12-2023

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: