Συγκρότηση επιτροπών για τις διαδικασίες εκμίσθωσης–εκποίησης–αγοράς δημοτικών ακινήτων έτους 2014.

Αριθμός Απόφασης:

437

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: