Συγκρότηση Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Κινηματογράφων και θεάτρων πόλεως Θεσσαλονίκης και Υπαίθρου Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο