Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την μελέτη: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» – Μελέτη κατηγορίας 16, 02 και 20.

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: