Συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην απογραφή κτιρίων και πληθυσμού – κατοίκων 2011.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: