Συμμετοχή του δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης στην πρόσκληση του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: «Partnership with Local Authorities implementation of the Enter! Recommendation on supporting access of young people from disadvantaged neighbourhoods to social rights» - Συνεργασία με τοπικές αρχές για την υλοποίηση του Enter! Συστάσεις για την υποστήριξη της πρόσβασης των νέων, από μειονεκτούσες γειτονιές, στα κοινωνικά δικαιώματα.

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: