Συμμετοχή του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στον Ευρωπαϊκό Ομιλο Εδαφικής Συνεργασίας υπο την επωνυμία (Ε.0.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «.E.G.T.C. SolidarCity NETWORK»- Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

347

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: