Συμμετοχή του Δήμου μας στην πιλοτική εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες.

Αριθμός Απόφασης:

314

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

09/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: