Συμμετοχή του Δήμου στο έργο «EPIKOYRO» στο πλαίσιο της VP/2015/011 πρόσκλησης εκδήλωσης υποβολής προτάσεων του Άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020 (EaSI).

Αριθμός Απόφασης:

342

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: