Συναινετική λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

6

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

23/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: