Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης για την εγκατάσταση ( μελέτη και κατασκευή ) του 9ου Διθέσιου Νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων στην οδό Πανταζοπούλου 51.

Αριθμός Απόφασης:

381

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

04/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: