Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 10 δημοτικού καταστήματος

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

18/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: