Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ) με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, βάσει του ΠΔ 270/1981.

Αριθμός Απόφασης:

115

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

28/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: