Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2011.

Αριθμός Απόφασης:

12

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: