Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών τελών σύνδεσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να γίνουν (2) δυο νέες συνδέσεις φωτοβολταϊκών στα κλειστά γυμναστήρια του Δήμου μας και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

95

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: