Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων στο Κτηματολογικό Γραφείο, ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

079

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: