Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής ανταποδοτικού τέλους υπέρ ΤΕΕ, για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: