Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής του ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ, για τις με αριθμό 10644917 και 10497286 δηλώσεις νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών που αφορούν το σχολικό συγκρότημα 2ου – 4ου Δημ. Σχολείων Μενεμένης το πρώτο και 1ου Γυμνασίου – 1ου ΕΠΑΛ

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: