Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την κάλυψη εξόδων πληρωμής του τέλους υπαγωγής και ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ, για την με αριθμό 10162261 δήλωση νομιμοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

028

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: