Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

055

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

21/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: