Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: