Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: