Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

215

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: