Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων (δικύκλων) του Δήμου, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

044

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

15/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: