Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έκδοσης καρτών καυσαερίων και έλεγχο ΚΤΕΟ για τα οχήματα του Δήμου, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

006

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: