Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

26

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

30/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: