Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή εξόδων της διαδικασίας εκτελωνισμού απορριμματοφόρου οχήματος προκειμένου να δωριθεί στον Δήμο Δρόπολης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Έγκριση της δαπάνης, ψήφιση- διάθεση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

166

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

17/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: