Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ, του κόστους αύξησης ισχύος από 15kVA σε 35kVA στην παροχή με αριθμό 20500484-01 (Γυμναστήριο) που βρίσκετε στην οδό Ν. Κυριακίδη 10 και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

12/11/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: