Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ψήφιση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Αριθμός Απόφασης:

217

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: