Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ψήφιση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας

Αριθμός Απόφασης:

252

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

08/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: