Σύσταση Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ των οχημάτων του Δήμου. Ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης.

Αριθμός Απόφασης:

283

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: