Σύσταση Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνες ταχυδρομικών τελών. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

276

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: