Σύσταση Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: