Σύσταση Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

056

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: