Σύσταση Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: