Σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.000,00€ για την κάλυψη δαπανών πληρωμής φορολογικών προστίμων. Ψήφιση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: