Σύσταση εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για δαπάνες σύνδεσης στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: