Σύσταση Εντάλματος Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών- Ψήφιση της πίστωσης -Ορισμός Υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: