Σύσταση εντάλματος προπληρωμής ταχυδρομικών τελών

Αριθμός Απόφασης:

9

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: