Σύσταση Εντάλματος προπληρωμής ύψους 3.936,00€ αποκλειστικά για δαπάνες πληρωμής της ενοικίασης κινηματογραφικών ταινιών και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

109

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

18/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: