Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2015, ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

051

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

05/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: