Σύσταση Παγίας Προκαταβολής και Ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

76

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: