Σύσταση παγίας προκαταβολής της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης για το οικονομικό έτος 2011.

Αριθμός Απόφασης:

5

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: