Σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2012. Ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: