Σύσταση προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

269

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

23/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: