Σύσταση προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

241

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/12/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: