Σύσταση προπληρωμής, ψήφιση της πίστωσης ύψους 1.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6322 του προϋπολογισμού έτους 2014 για την πληρωμή δαπανών ελέγχου καταλληλότητας από ΚΤΕΟ και ΚΕΚ αυτοκινήτων του δήμου.

Αριθμός Απόφασης:

15

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

03/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: