Συζήτηση και πρόταση ψηφίσματος για την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική και τις δυσμενείς επιπτώσεις της

Αριθμός Απόφασης:

208

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: